Війтівський ліцей
Бершадської міської ради
Офіційний сайт

Педагогічний колектив Війтівського ліцею
Педагогічний колектив Війтівського ліцею

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ВІЙТІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Педагогічна тема:

“Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи”

Методична тема:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма».

Виховна тема:

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ».

З цією метою:

  • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів закладу освіти, міста, області, держави.
  • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.
  • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
  • Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
  • Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2023/2024 навчальний рік та чергової атестації.
  • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо.
  • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи. Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами закладу.
  • Забезпечити якісну підготовку випускників ліцею до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
  • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських якостей. Популяризувати історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
  • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти.

Діаграми якісного складу, віку та кадрового складу (оновлюються щороку)Кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників 44
З них:
- учителів 37
- практичних психологів 1
- педагогів-організаторів 1
- бібліотекарів 1
- асистентів учителів 4
Усього обслуговувального персоналу 19
Усього працівників 63

 

Кадровий склад вчителів закладу 2023-2024 н.р.

kadroviy sklad