Війтівський опорний заклад
загальної середньої освіти
Офіційний сайт

Педагогічний колектив Війтівського ОЗЗСО
Педагогічний колектив Війтівського ОЗЗСО

У 2021-2022 н.р. педагогічний колектив працює над єдиною проблемою: «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення навчальних досягнень, формування активності, загальної культури та навичок здорового способу життя учнів».

 Перед колективом було поставлено такі завдання:

  1. Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.
  2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.
  3. Продовження роботи з переходу на новий зміст, структуру навчання, забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.
  4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.
  5. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань.
  6. Подальше впровадження експериментальної моделі моніторингу якості освіти у трьох рівнях: шкільному, районному, обласному.
  7. Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.

Педагогічний стаж працівників

Якісний стаж учителів за віком

Кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників 44
З них:  
·учителів 42
·практичних психологів 1
·педагогів-організаторів 1
Усього обслуговувального персоналу 19
Усього працівників 63
З них працює за сумісництвом 1

 

Кадровий склад вчителів закладу 2022-2023 н.р.kadroviy sklad