Війтівський ліцей
Бершадської міської ради
Офіційний сайт

1. Загальні положення

1.1. Війтівський ліцей будує свою діяльність на принципах поваги до Індивідуальності й неповторності кожного учня. Водночас збалансованість та ефективність усіх аспектів освітнього процесу можливі лише при певних умовах, серед яких - належний рівень культури поведінки.

Правила внутрішнього розпорядку для учнів Війтівського ліцею (далі - Правила) визначають основні права, обов'язки та етику поведінки учнів школи.

1.2. Правила розроблено на підставі Міжнародної Конвенції з прав дитини. Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту школи.

1.3. Метою даних Правил є:

 • формування в учнів громадянської культури та культури демократії;
 • створення сприятливої робочої атмосфери під час освітнього процесу;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій школи;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні морально-етичних норм поведінки у соціумі.

II. Права та обов'язки учнів

2.1. Учні школи мають право на:

 • безпечні умови навчання;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації;
 • користування інфраструктурою школи в порядку, встановленому відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2.2. Учні школи зобов'язані:

 • виконували вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки;
 • відповідально ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та даних Правил внутрішнього розпорядку;
 • дбайливо ставитися до громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу.

ІІІ. Правила поведінки учнів у школі

3.1. Основні принципи етики спілкування:

 • учні ввічливо поводяться з оточуючими, вітаються із працівниками школи, батьками та гостями закладу;
 • спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен допускати принизливих й образливих висловів, вживати ненормативну лексику тощо;
 • у будь-яких проблемних ситуаціях у стосунках з іншими учень має звернутися до директора, завуча, вчителя, адже їхній досвід і педагогічна майстерність допоможуть уникнути багатьох проблем.

3.2. Зовнішній вигляд

У школі відсутня форма єдиного зразка, що дозволяє учням реалізувати свою індивідуальність. Але при цьому одяг має бути охайний, підібраний з усвідомленням того, що класичні правила дрес-коду не передбачають одягати в освітні установи декольтовані, вкорочені блузки, «топіки»; дуже короткі спідниці; шорти, надто обтягуючі брюки тощо; спортивний одяг (окрім уроків фізкультури та спортивних змагань); одяг для літнього відпочинку; вбрання із забороненими чи суперечливими надписами, символікою і атрибутикою.

3.3. Щоденна організація освітнього процесу

 • Учні приходять до школи за 10-15 хвилин до початку занять за розкладом; верхній одяг залишають у класній кімнаті.
 • Учень зобов'язаний підготувати своє робоче місце до початку уроку, виклавши на парту все необхідне: підручник, зошит, щоденник, пенал тощо.
 • На перерві варто подбати про свої фізіологічні потреби, щоб не порушувати хід уроку і не пропустити щось важливе.
 • Попереджувальний перший дзвінок є сигналом рухатися до класної кімнати для організованого і вчасного початку уроку, тож з'явитися після другого дзвінка вважається запізненням.
 • Використання мобільних телефонів та планшетів під час уроку можливе лише з освітньою метою та з дозволу вчителя. В інших випадках мобільний телефон має бути вимкнений або знаходитись на беззвучному режимі. Вчитель має право вимагати перебування телефонів у спеціально передбаченому місці (бокс, окрема парта тощо).

4. Безпека учасників освітнього процесу

 • Учням категорично заборонено без дозволу адміністрації (класного керівника) виходити за межі території школи під час освітнього процесу.
 • Про всі позаштатні ситуації необхідно терміново сповістити директора, завуча або педагогічних працівників.
 • Знаходячись у черзі вїдальні, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та гарного тону, за можливості пропускати молодших за віком та вчителів.
 • Відвідування їдальні учнями школи під час уроку суворо заборонено.

5. Поводження з майном

 • Учням категорично заборонено приносити до школи речі, що не використовуються в освітньому процесі.
 • Учні зобов'язані берегти майно закладу, зелені насадження на території, бережливо поводитися зі своїми речами та речами інших учасників освітнього процесу.
 • У разі знаходження загублених речей необхідно повідомити членів адміністрації або класного керівника.
 • Учні зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу школи, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила.
 • У разі навмисного пошкодження майна школи батьки учня зобов'язані відшкодувати матеріальні збитки в установленому порядку.

ІV. Відповідальність за порушення Правил

У разі порушення даних Правил внутрішнього розпорядку передбачаються такі стягнення для учнів:

 • усне зауваження;
 • запис зауваження в щоденник;
 • запрошення учня на бесіду до адміністрації школи (самого або з батьками);
 • при систематичних порушеннях та нечутливості учня та його батьків до проведених педагогічних дій учень із батьками (або за погодженням із ними у їх відсутності) може бути викликаний на засідання Ради з профілактики правопорушень школи, колективне рішення якої підлягає обов'язковому виконанню;
 • направлення клопотання до органів ювенальної превенції про притягнення батьків до відповідальності згідно чинного законодавства.

V. Прикінцеві положення

5.1. Дані Правила вступають в дію з моменту їх затвердження.

5.2. Відповідальність за доведення інформації про дані Правила до учнів школи та їхніх батьків (осіб що їх заміняють) покладається на класних керівників

5.3. Якщо будь-який учасник освітнього процесу помічає порушення даних Правил, він повинен повідомити про це класного керівника та/або адміністрацію школи.

5.4. Про випадки порушення даних Правил батьки учня мають бути повідомлені класним керівником.

5.5. Правила є обов'язковими для виконання всіма учнями школи.